Financiƫle administratie en opstellen jaarrekening

Het voeren van een deugdelijke administratie is een wettelijke vereiste. De aandacht van u als ondernemer is veelal gericht op het ondernemerschap zelf en niet direct op het bijhouden van de financiële administratie. U loopt dan ongemerkt verschillende risico’s. Ten eerste heeft u zelf onvoldoende inzicht in het reilen en zeilen van uw ondermening en ten tweede ontstaan vaak problemen met derden (belastingdienst, kredietverstrekker) omdat u niet goed in staat bent hen te informeren en aan hen verantwoording af te leggen. Wij nemen u graag het werk uit handen waar wij goed in zijn. 

Wij kunnen u begeleiden bij de aanschaf van uw financiële software en de opzet en inrichting van uw financiële administratie. Wij verwerken uw administratie op ons kantoor,  wij komen naar u toe of werken online samen.  Wij maken daarbij gebruik van de laatste technieken in Snelstart, zoals het inlezen van bankmutaties en inkoopfacturen d.m.v. bankkoppeling en scan- en herkentechniek. Wanneer u zelf de administratie verwerkt dan controleren wij op regelmatige basis de gevoerde administratie,  verzorgen wij de aanvullende boekingen en (wanneer nodig) de correctieboekingen en de afsluiting van het boekjaar. Wij voorzien u van een maand- of kwartaalrapportage,  zodat u steeds de vinger aan de pols heeft van uw onderneming. Vanuit de verwerkte administratie verzorgen wij uw aangiften omzetbelasting.

Als u dat wenst kunnen wij specifieke overzichten, zoals een begroting, liquiditeitsprognose of een periodieke managementrapportage opstellen. Hiermee kunt u de werkelijke cijfers vergelijken met de doelen, die vooraf heeft gesteld en kunt u gericht actie ondernemen, niet gebaseerd op uw gevoel maar op de feiten.

Het opstellen van de jaarrekening conform de wettelijke richtlijnen kan als de administratie gedurende het jaar op deugdelijke wijze is gevoerd en door ons tussentijds is gecontroleerd snel en efficiënt worden afgerond. Afhankelijk van de rechtsvorm en grootte van uw onderneming stellen wij een eenvoudig jaarrapport op met de Balans en de Winst- en Verliesrekening of (wanneer vereist) een uitgebreide jaarrekening met toelichtingen en een publicatieverslag ter voldoening aan de deponeringsplicht bij de Kamer van Koophandel.