Salaris administratie

De loonstroken op tijd en foutloos verzenden, de wet- en regelgeving bijhouden, de wijzigingen in de Cao en bedrijfstakregeling volgen. Dit zijn een aantal zaken waar u tegenaan loopt als uw bedrijf medewerkers in dienst neemt. Het voeren van een salarisadministratie is specialistisch werk.

Wij nemen u deze zorg graag uit handen en hanteren hierbij een vast tarief per medewerker per periode.

Wat zit inbegrepen in deze vaste prijs:

  • Productie van de salarisstroken aan de hand van de door u aangeleverde mutaties (binnen vijf werkdagen na aanlevering van de mutaties);
  • Vakantiegeldberekening éénmaal per jaar;
  • Aan- en afmelden van medewerkers ten behoeve van het Pensioenfonds;
  • Controle van de nota’s van het Pensioenfonds;
  • Verzorgen van de jaarverwerking ten behoeve van de Belastingdienst en het Pensioenfonds;
  • Verstrekken van de loonjournaalposten;
  • Verzorgen van de digitale aangiften loonheffing;
  • Verstrekking van een jaaropgave aan de werknemer.

Werkzaamheden, zoals het opstellen van een arbeidsovereenkomst of aanvullingen hierop, ziekteverzuimverzekering en -registratie, ontslagprocedures, bijhouden personeelsdossier, uren- en verlofregistratie en CAO vraagstukken kunnen wij eveneens voor u verzorgen. Ook werken wij facilitair voor collega’s.

Informeert u naar onze scherpe tarieven!