Privacy

Hagen Administratie & Advies kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Hagen Administratie & Advies, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een offerte- of contactformulier op de website aan Hagen Administratie & Advies verstrekt. Hagen Administratie & Advies kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres

Waarom heeft Hagen Administratie & Advies de gegevens nodig?
Hagen Administratie & Advies verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Hagen Administratie & Advies uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit financiële dienstverlening.

Hoe lang zal Hagen Administratie & Advies uw gegevens bewaren?
Hagen Administratie & Advies bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Voor wettelijke verplichtingen hanteren we wettelijke termijnen.

Delen met anderen
Hagen Administratie & Advies verstrekt uw persoonsgegevens alleen aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Hagen Administratie & Advies worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het tijdstip van het invullen van het offerte- of contactformulier. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Hagen Administratie & Advies gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Hagen Administratie & Advies maakt gebruikt van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de online campagnes van Hagen Administratie & Advies bij Google zijn. De aldus verkregen informatie wordt door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft hier ook het privacybeleid van Google Analytics aan.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan Hagen Administratie & Advies te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden.
Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken.
Hagen Administratie & Advies heeft hier geen invloed op.
Hagen Administratie & Advies heeft Google geen toestemming gegeven om via Hagen Administratie & Advies verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@hagenadministratie.nl. Hagen Administratie & Advies zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Hagen Administratie & Advies neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Hagen Administratie & Advies maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Klachten
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Hagen Administratie & Advies verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Hagen Administratie & Advies op via info@hagenadministratie.nl. Wij streven naar tevreden klanten. Mocht u onverhoopt toch een klacht hebben, dan heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, zie: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Identiteit
De website www.hagenadministratie.nl is een website van Hagen Administratie & Advies. Hagen Administratie & Advies is als volgt te bereiken:
Postadres: Beltmolen 31, 8071 TL Nunspeet (Gelderland)
Vestigingsadres: Beltmolen 31, 8071 TL Nunspeet (Gelderlandl)
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 08217274
Telefoon: 06-44911819
E-mailadres: info@hagenadministratie.nl