Fiscale dienstverlening

Als ondernemer heeft u te maken met de vaak ingewikkelde fiscale wet- en regelgeving. Wij houden u op de hoogte van alle voor u van belang zijnde regels en wetten en wij geven u belastingtips. De fiscus is een kostenpost en kosten staan groei in de weg. Binnen de wettelijke mogelijkheden wordt gezocht naar mogelijkheden om belasting te besparen en uw aangiften zodanig te verwerken, dat u optimaal voordeel behaalt. Denkt u hierbij aan het benutten van verschillende loonkostensubsidies, het gebruik maken van investeringsregelingen, de Kleine ondernemersregeling BTW maar ook mogelijkheden van belastingbesparing met betrekking tot de gehanteerde rechtsvorm van uw onderneming. Wanneer nodig corresponderen wij met de belastingdienst of dienen wij een bezwaarschrift in. Bij complexe vraagstukken kunnen wij gebruik maken van de expertise van NOAB Adviesgroep.

Bij de volgende belastingaangiften kunnen wij u van dienst zijn:

  • Aangifte omzetbelasting;
  • Aangifte loonheffing;
  • Aangifte inkomstenbelasting;
  • Aangifte vennootschapsbelasting;
  • Aangifte dividendbelasting;
  • Aangifte schenkingsrecht;
  • Aangifte erfbelasting.

Wanneer dat nodig is begeleiding wij u bij belastingcontroles.